กิจกรรม Big Cleaning Day (COVID-19)

 

โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ

(ภายใต้มาตราการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา    (COVID-19))

องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์  อ.ขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ

                   องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์  นำโดย  นางชุมรัก  ศิริรัตน์มานะวงศ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์  ดำเนินการจัดกิจกรรม  Big Cleaning Day  ประจำเดือน  เมษายน  2564  โดยมีพนักงานส่วนตำบล  ครู  ผู้ดูแลเด็กและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์  เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 

1  2  3  5  7   8  9  10  11   13  14  15  16  17    19